موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم
 

لیست قبولی‌‌های کارشناسی ارشد نوبت دهم - 1390

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

1

سرکار خانم مریم فتحی

مدیریت دولتی

1

 

2

سرکار خانم فتانه ملازینلی

مدیریت دولتی

1

3

سرکار خانم فرزانه حسنی

مدیریت دولتی

1

4

سرکار خانم ساره دانشگر

مدیریت دولتی

2

5

سرکار خانم الهام اکبری خرم

مدیریت دولتی

3

6

سرکار خانم ناهید طالبیان

مدیریت دولتی

9

7

سرکار خانم مژگان خسروی

مدیریت دولتی

12

8

سرکار خانم سیده فاطمه حسینی

مدیریت دولتی

13

9

سرکار خانم مرضیه رضوی

مدیریت دولتی

14

10

سرکار خانم سمیه ولی نیا

مدیریت دولتی

17

11

سرکار خانم اکرم سید مومنی

مدیریت دولتی

17

12

سرکار خانم حمیرا مقسمی

مدیریت دولتی

48

13

سرکار خانم مریم خالقی

مدیریت دولتی

76

14

سرکار خانم الهه یک‌کلام

مدیریت فناوری اطلاعات

3

15

سرکار خانم مریم سلامت

مدیریت فناوری اطلاعات

3

16

سرکار خانم مهدیه سلوکی

مدیریت فناوری اطلاعات

49

17

جناب آقای محمدرضا افشاری

مدیریت MBA

82

18

سرکار خانم زینب پورایرج

علوم اقتصادی

1

به زودی

19

سرکار خانم مهدیه امینی فر

علوم اقتصادی

1

به زودی

20

جناب آقای مومنی زاده

علوم اقتصادی

2

به زودی

21

سرکار خانم معصومه خلفی

علوم اقتصادی

3

به زودی

22

سرکار خانم سمیرا سیف پور

علوم اقتصادی

25

به زودی

23

سرکار خانم شهره بهداد

علوم اقتصادی

32

به زودی

24

سرکار خانم معصومه آقایی

علوم اقتصادی

44

به زودی

25

سرکار خانم نرگس علی عصار

علوم اقتصادی

53

به زودی

26

سرکار خانم شرمینه کبیرج

علوم اقتصادی

61

به زودی

27

جناب آقای رضا سهیلی راد

علوم اقتصادی

75

به زودی

28

سرکار خانم بهرو بهشادفر

علوم اقتصادی

90

به زودی

29

سرکار خانم زهرا علی‌آبادی

علوم اقتصادی

99

به زودی

30

سرکار خانم شمیم اشرف گنجویی

آموزش زبان انگلیسی

5

به زودی

31

سرکار خانم معصومه بیگی

آموزش زبان انگلیسی

13

به زودی

32

جناب آقای مهرزاد خلیق

آموزش زبان انگلیسی

26

به زودی

33

سرکار خانم شکوفه جوکار

آموزش زبان انگلیسی

29

به زودی

34

سرکار خانم روشنک ملکی زاده

آموزش زبان انگلیسی

45

به زودی

35

سرکار خانم مرضیه فرض اللهی

آموزش زبان انگلیسی

47

به زودی

36

جناب آقای رسول لطفعلیان

آموزش زبان انگلیسی

47

به زودی

37

جناب آقای اکبر دیانت خواه

آموزش زبان انگلیسی

51

به زودی

38

جناب آقای موسی مسگری

زبان و ادبیات فارسی

13

به زودی

39

سرکار خانم سوسنبر سهرابی

زبان و ادبیات فارسی

45

به زودی

40

سرکار خام ژاله شفیعی

زبان و ادبیات فارسی

47

به زودی

41

سرکار خانم روح انگیز نوشادی

زبان و ادبیات فارسی

61

به زودی

42

سرکار خانم اقدس ابراهیمی

زبان و ادبیات فارسی

62

به زودی

43

جناب آقای احمد فراهانی

پژوهش هنر

1

به زودی

44

سرکار خانم نوشین ازهاری

پژوهش هنر

2

به زودی

45

سرکار خانم لیلا کوهی

علوم تربیتی – مدیریت آموزشی

1

به زودی

46

سرکار خانم فرشته برخورداری

علوم تربیتی – مدیریت آموزشی

4

به زودی

47

سرکار خانم المیرا ابوالقاسمی

مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

2

به زودی

48

جناب آقای مهدی چیت سازپور

مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

5

به زودی

49

سرکار خانم لیلا مطبوعی

مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

5

به زودی

50

سرکار خانم مریم جعفری برواتی

مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

78

به زودی

51

جناب آقای علی ایرانچی مقدس

مهندسی صنایع – سیستم و بهره‌وری

5

52

جناب آقای محمدرضا احمدی

مهندسی صنایع – سیستم و بهره‌وری

63

53

جناب آقای احسان فرخی

مهندسی صنایع – سیستم و بهره‌وری

64

54

سرکار خانم شبنم علی خانی

مهندسی صنایع – سیستم و بهره‌وری

64

55

جناب آقای محمدرضا علی میرزایی

مهندسی صنایع – سیستم و بهره‌وری

86

56

سرکار خانم نرگس یکدله پور

روان‌شناسی

4

57

سرکار خانم  شهرزاد نهروانیان

زیست شناسی – بیوشیمی

4

58

سرکار خانم پروین بلوری

زیست شناسی - بیوشیمی

11

59

سرکار خانم هستی باباعلی

زیست شناسی – بیوشیمی

23

60

سرکار خانم مریم نفریه

زیست شناسی - بیوشیمی

31

61

جناب آقای شورش باباعلی

زیست شناسی - بیوشیمی

39

62

سرکار خانم ساناز فطوره چی

زیست شناسی - بیوشیمی

46

63

جناب آقای محمدعلی نهنگی پور

مدیریت اجرایی

3

به زودی

64

سرکار خانم زهره میر حسینی

مدیریت اجرایی

46

به زودی

65

سرکار خانم الهام‌ هاشمیان

مدیریت اجرایی

73

به زودی

66

سرکار خانم آذین دهدزی

مدیریت اجرایی

80

به زودی

67

سرکار خانم نسترن مومنی

مدیریت بازرگانی

5

به زودی

68

جناب آقای محمد امین حیدری

مدیریت بازرگانی

16

به زودی

69

سرکار خانم معصومه آزاده مبشر

مدیریت بازرگانی

46

به زودی

70

سرکار خانم منیره دنیا گرد راد

مدیریت بازرگانی

62

به زودی

71

سرکار خانم هانیه طیبی

شیمی آلی

2

به زودی

72

سرکار خانم مهری احمد لو

شیمی آلی

5

به زودی

73

جناب آقای پویان نوربخش

شیمی آلی

47

به زودی

74

سرکار خانم گلزار طاهری پورود

شیمی آلی

50

به زودی

75

جناب آقای محمد جواد زاده

شیمی آلی

53

به زودی

76

سرکار خانم سمانه پاک بنیان

جغرافیا – برنامه ریزی شهری

2

به زودی

77

سرکار خانم دل‌آرام عدالت نمین

جغرافیا – برنامه ریزی شهری

51

به زودی

78

سرکار خانم مریم مصطفوی

جغرافیا – برنامه ریزی شهری

70

به زودی

79

سرکار خانم فاطمه مددی

جغرافیا – برنامه ریزی شهری

86

به زودی

80

سرکار خانم لیلی حق شعار

جغرافیا – برنامه ریزی شهری

96

به زودی

81

سرکار خانم هانیه حریت

تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

2

به زودی

82

سرکار خانم  مریم خزایی زاده

تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

35

به زودی

83

سرکار خانم  لیلا ضرغام زنجانی

تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

47

به زودی

84

سرکار خانم عاطفه کرباسیان

تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

60

به زودی

85

سرکار خانم سارا قربانی

شیمی تجزیه

7

به زودی

86

جناب آقای حمید کوه پی

شیمی تجزیه

9

به زودی

87

سرکار خانم مریم السادات غفاری

شیمی تجزیه

16

به زودی

88

سرکار خانم زهرا طهماسبیان

مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی

5

به زودی

89

سرکار خانم فاطمه موحد خواه

مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی

18

به زودی

90

جناب آقای محمد رحمانی

جامعه شناسی

1

به زودی

91

سرکار خانم اعظم حبیبی

جامعه شناسی

29

به زودی

92

جناب آقای امیررضا باریکانی

حقوق جزا

1

به زودی

93

سرکار خانم مریم جعفر پور

حقوق بین الملل

30

به زودی

94

سرکار خانم نسرین دورقی زاده

زبانشناسی همگانی

13

به زودیتوجه1 : همکاران ما هنوز کارنامه یا اطلاعات بسیاری از پذیرفته شدگان مرکز دانشپذیر را در اختیار ندارند. لذا طی ساعات آینده این صفحه با کارنامه‌ها و اطلاعات جدید به روز رسانی خواهد شد.

 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
 کنکور یا دوره های فراگیر

۱) در دوره‌هاي فراگير منابع آزمون از ترم اول رشته انتخابي داوطلب در مقطع تحصيلي بالاتر مي‌باشد و داوطلب اين امكان را دارد كه به جاي تمركز بر روي دروس دبيرستان دروس ترم يك كارشناسي يا كارشناسي ارشد را مورد مطالعه قرار دهد.

منابع آزمون در كنكور سراسري براي متقاضيان دوره كارشناسي از دروس دبيرستان و پيش‌دانشگاهي و براي متقاضيان كارشناسي ارشد از دروس كارشناسي مي‌باشد.


2) مطالعه 5 تا 9 كتاب براي آزمون ورودي فراگير كه در صورت قبولي به عنوان واحدهاي ترم يك پذيرفته و از واحدهاي دوران تحصيل كسر مي‌شود.

مطالعه 40 كتاب مرجع كه در صورت قبولي دانشجو تازه در ابتداي راه كارشناسي يا كارشناسي ارشد قرار مي‌گيرد.


3)در دوره‌هاي فراگير رقابتي وجود ندارد و احراز حدنصاب نمره (معدل 12 در كارشناسي، 14 در كارشناسي ارشد و 16 در دكتري) در آزمون ملاك پذيرش است.

در كنكور سراسري رقابت شرط ورود است و كسب حداكثر امتياز تعيين كننده نتيجه است.


4) در دوره های فراگیرظرفيت پذيرش نامحدود است و دانشگاه موظف به پذيرش تمام افرادي است كه حداقل امتيازات مصوب را كسب كرده‌اند.

در کنکورظرفيت پذيرش محدود و بر اساس امتيازات كسب شده است.


5)در طرح فراگير بدون كنكور داوطلب از همان ابتدا مي‌تواند متناسب با علاقه و توانايي علمي خود از ميان رشته / شهرهاي موجود يك رشته / شهر را انتخاب نمايد.

در كنكور سراسري ابتدا داوطلب آزمون مي‌دهد و بعد از اعلام رتبه در صورت كسب امتيازات لازم، اقدام به انتخاب رشته تحصيلي دانشگاهي مي‌نمايد.


6) در طرح فراگير بدون كنكور اين محدوديت وجود ندارد و هر دانش‌پذير بدون توجه به نوع مدرك قبلي مي‌‌تواند در رشته مورد علاقه خود در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ادامه تحصيل دهد.

در كنكور سراسري براي متقاضيان كارشناسي ارشد از جهت تعيين گروه آزمايشي و نوع رشته تحصيلي مقطع بالاتر محدوديت‌هايي وجود دارد.


7) در طرح فراگیرامكان تحصيل همزمان دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، در رشته‌اي ديگر در دانشگاه پيام‌نور وجود دارد. 

در کنکورامكان تحصيل همزمان دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در يك زمان وجود ندارد.


8)در طرح فراگیرشهريه به نسبت دانشگاه هاي شبانه دولتي / غيرانتفاعي و ديگر دانشگاه‌هايي كه شهريه دريافت مي‌دارند بسيار كمتر مي‌باشد.

شهريه دانشگاه‌هاي دیگرشهريه‌اي سنگين مي‌باشد.


9) در طرح فراگیرامكان تحصيل همزمان با خدمت مقدس سربازي وجود دارد. پس از ترم دانش‌پذيري براي دانشجويان ترم دوم از طرف دانشگاه معافيت تحصيل صادر مي‌گردد.

در دیگر دانشگاههاامكان تحصيل همزمان با خدمت مقدس سربازي وجود ندارد.


10) در طرح فراگیرحضور در كلاس الزامي نيست و با استفاده از تكنولوژي آموزشي كتابها به صورت خودخوان طراحي شده است. 

دیگر دانشگاههاحضور در كلاس اجباري است و 3 جلسه عدم حضور در كلاس سبب حذف درس مي‌گردد.


 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش

لیست قبولی‌‌های کارشناسی نوبت بیست و دوم - 1390

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

لینک کارنامه

1

سرکار خانم بهناز قاصد نژاد

مدیریت بازرگانی

2

به زودی

2

جناب آقای حمید عبدی

مدیریت بازرگانی

4

به زودی

3

جناب آقای حسین اسماعیل پور

مدیریت بازرگانی

17

به زودی

4

سرکار خانم سکینه رجبی

مدیریت بازرگانی

35

به زودی

5

سرکار خانم هاجر رحیم زاده

مدیریت بازرگانی

36

به زودی

6

سرکار خانم آنگینه بارونیان

مدیریت بازرگانی

42

به زودی

7

سرکار خانم معصومه فرخی

مدیریت بازرگانی

42

به زودی

8

جناب آقای رسول بنکدار

مدیریت بازرگانی

51

به زودی

9

سرکار خانم ربابه احدنژاد

مدیریت بازرگانی

58

به زودی

10

جناب آقای حمید شاه محمدی

مدیریت بازرگانی

72

به زودی

11

جناب آقای پدرام سیفی

مدیریت بازرگانی

73

به زودی

12

سرکار خانم ندا محمدی فرد

مدیریت بازرگانی

86

به زودی

13

جناب آقای امین مقصودی

مدیریت بازرگانی

89

به زودی

14

سرکار خانم شیما جعفر کمریی

مدیریت بازرگانی

152

به زودی

15

سرکار خانم زهرا حمیدی

مدیریت بازرگانی

155

به زودی

16

سرکار خانم مینا قنبر زاده

مدیریت بازرگانی

229

به زودی

17

جناب آقای ولی الله نصیری

مدیریت بازرگانی

272

به زودی

18

جناب آقای محمد غلام مرادی

مدیریت بازرگانی

282

به زودی

19

سرکار خانم آزاده ستوده

مدیریت بازرگانی

325

به زودی

20

سرکار خانم زینب موسوی

مدیریت بازرگانی

354

به زودی

21

سرکار خانم لیلا سادات پورقره

مدیریت جهانگردی

4

به زودی

22

سرکار خانم ندا ماشاالهی

مدیریت جهانگردی

27

به زودی

23

سرکار خانم الهام کریمی

مدیریت جهانگردی

114

به زودی

24

سرکار خانم نگین اربابی

مدیریت جهانگردی

132

به زودی

25

سرکار خانم یاسمن نوری

مدیریت جهانگردی

229

به زودی

26

سرکار خانم یاسمن کاظمی

حسابداری

4

به زودی

27

جناب آقای حمیدرضا اکبری

حسابداری

7

به زودی

28

سرکار خانم سیده پریا موسوی

حسابداری

7

به زودی

29

جناب آقای حمیدرضا فاضلی

حسابداری

10

به زودی

30

سرکار خانم صنوبر صباغ

حسابداری

13

به زودی

31

جناب آقای بهرام رحیمی

حسابداری

23

به زودی

32

سرکار خانم میترا مالمیر

حسابداری

27

به زودی

33

جناب آقای حسین سمنگان زاده

حسابداری

33

به زودی

34

جناب آقای بیوک آقا رضوی

حسابداری

37

به زودی

35

سرکار خانم مریم قربانی

حسابداری

38

به زودی

36

سرکار خانم مرضیه ولی پور

حسابداری

53

به زودی

37

سرکار خانم لیلا صالحی فر

حسابداری

65

به زودی

38

سرکار خانم شهناز داوودی

حسابداری

96

به زودی

39

سرکار خانم لیلا آقا طاهریان

حسابداری

174

به زودی

40

سرکار خانم مریم لشینی

حسابداری

190

به زودی

41

سرکار خانم یاسمن گلشاهی

حسابداری

191

به زودی

42

سرکار خانم زهرا دهاقین

حسابداری

204

به زودی

43

سرکار خانم پونه شاه بیگی

حسابداری

270

به زودی

44

جناب آقای سید ابوتراب قاضی

مدیریت صنعتی

33

به زودی

45

جناب آقای عبدالکریم سام

مدیریت صنعتی

33

به زودی

46

جناب آقای محمد کاظمی راد

مدیریت صنعتی

44

به زودی

47

جناب آقای ادوین اوشانایو

اقتصاد

15

به زودی

48

جناب آقای رمضان رحیمی

مدیریت دولتی

4

به زودی

49

سرکار خانم طیبه خدابخش

مدیریت دولتی

45

به زودی

50

سرکار خانم سارا  آزادگل

مدیریت دولتی

58

به زودی

51

جناب آقای صادق قاسمی

مدیریت دولتی

124

به زودی

52

سرکار خانم سمیه چراغ‌مستان

مدیریت دولتی

140

به زودی

53

جناب آقای بهروز پورکاظم

مدیریت دولتی

182

به زودی

54

سرکار خانم زهرا حیدری

مدیریت دولتی

239

به زودی

55

سرکار خانم مریم مطوایی

مهندسی صنایع

15

به زودی

56

جناب آقای محمدرضا محمدیان

مهندسی صنایع

23

به زودی

57

جناب آقای محمدعلی شیردل

مهندسی صنایع

33

به زودی

58

جناب آقای محمد حسین علمداری

مهندسی صنایع

169

به زودی

59

سرکار خانم ماهدیس باباعلیان

مهندسی صنایع

290

به زودی

60

جناب آقای فرهاد ناصری

مهندسی مدیریت پروژه

19

به زودی

61

سرکار خانم شیرین یوسفی

مهندسی مدیریت پروژه

24

به زودی

62

جناب آقای فرامرز پناهی

مهندسی مدیریت پروژه

42

به زودی

63

سرکار خانم الناز احمد پناه

مهندسی مدیریت پروژه

86

به زودی

64

سرکار خانم نیلوفر دالایی

مهندسی مدیریت پروژه

121

به زودی

65

سرکار خانم زینب شفیعی

مهندسی مدیریت پروژه

138

به زودی

66

جناب آقای علیرضا قبادی

مهندسی مدیریت پروژه

144

به زودی

67

جناب آقای فرامرز صفامنشی

مهندسی مدیریت پروژه

280

به زودی

68

سرکار خام رضیه پرورده

حقوق

14

به زودی

69

سرکار رقیه ترابخانی

حقوق

24

به زودی

70

سرکار خانم سیمین شاملو

حقوق

54

به زودی

71

سرکار خانم نسرین نوری

حقوق

65

به زودی

72

سرکار خانم رقیه عباسیان

حقوق

70

به زودی

73

جناب آقای پویا میرزایی

حقوق

104

به زودی

74

سرکار خانم لیلا جانی

حقوق

117

به زودی

75

سرکار خانم مهسا ابراهیم زاده

حقوق

195

به زودی

76

سرکار خانم مینا تاجیک

حقوق

214

به زودی

77

سرکار خانم مرضیه بهروزی

حقوق

217

به زودی

78

سرکار خانم المیرا مصباح پور

حقوق

245

به زودی

79

جناب آقای فرزاد مرادی عراقی

علوم سیاسی

30

به زودی

80

سرکار خانم گیتی مرادی

روانشناسی

9

به زودی

81

سرکار خانم سعیده کبیری

روانشناسی

9

به زودی

82

سرکار خانم لیلا ترابخانی

روانشناسی

37

به زودی

83

سرکار خانم مریم رهبر

روانشناسی

42

به زودی

84

سرکار خانم مریم سادات میری

روانشناسی

50

به زودی

85

سرکار خانم مهین ابراهیمی

روانشناسی

126

به زودی

86

سرکار خانم مریم نوروزی نژاد

روانشناسی

190

به زودی

87

سرکار خانم مرجان تراکمه

روانشناسی

267

به زودی

88

سرکار خانم محبوبه هاشمی

روانشناسی

326

به زودی

89

سرکار خانم فاطمه اکبری

پیش دبستانی

14

به زودی

90

سرکار خانم عطیه محمدعلی

پیش دبستانی

31

به زودی

91

سرکار خانم مریم عزیزی

پیش دبستانی

46

به زودی

92

سرکار خانم فاطمه علی اکبری

پیش دبستانی

128

به زودی

93

سرکار خانم فاطمه حاجی علی

مدیریت آموزشی

152

به زودی

94

سرکار خانم سمیه یعقوبی

مدیریت آموزشی

224

به زودی

95

سرکار خانم سودابه ساداتی

مشاوره و راهنمایی

17

به زودی

96

سرکار خانم اشرف با ایمان

هنر - نگارگری

5

به زودی

97

سرکار خانم فاطمه عباسی

هنر – نقاشی

28

به زودی

98

سرکار خانم مینا سپهوند

هنر – طراحی پارچه

36

به زودی

99

جناب آقای وحید اژدر قلم

هنر - عکاسی

9

به زودی

100

سرکار خانم سعیده شمسیانی

هنر - عکاسی

72

به زودی

101

سرکار خانم مینا شادکام

تربیت بدنی

24

به زودی

102

سرکار خانم نسترن حیدری

تربیت بدنی

35

به زودی

103

سرکار خانم نازنین شجاعی

تربیت بدنی

45

به زودی

104

سرکار خانم مرجان اسدی

تربیت بدنی

52

به زودی

105

سرکار خانم بیتا رحیمی

تربیت بدنی

73

به زودی

106

سرکار خانم مریم باقری

مترجمی زبان انگلیسی

8

به زودی

107

جناب آقای عزیز حقی

مترجمی زبان انگلیسی

15

به زودی

108

سرکار خانم طیبه دوانقی

مترجمی زبان انگلیسی

24

به زودی

109

سرکار خانم صدف بافنده

مترجمی زبان انگلیسی

31

به زودی

110

سرکار خانم سمیه برزگر شندی

مترجمی زبان انگلیسی

37

به زودی

111

سرکار خانم مریم کاظمی ارکی

مترجمی زبان انگلیسی

39

به زودی

112

سرکار خانم انبیاء چراغی

مترجمی زبان انگلیسی

96

به زودی

113

سرکار خان آزاده واعظ

مترجمی زبان انگلیسی

135

به زودی

114

سرکار خانم مرضیه سرآبادانی

مترجمی زبان انگلیسی

142

به زودی

115

سرکار خانم فرشته اسمعیل خانلو

مترجمی زبان انگلیسی

143

به زودی

116

جناب آقای داوود اسدی

مترجمی زبان انگلیسی

230

به زودی

117

سرکار خانم فاطمه بشیرزاده

مهندسی شیمی

1

به زودی

118

جناب آقای رضا فعلی

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

14

به زودی

119

سرکار خانم سودابه قاسمی

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

37

به زودی

120

سرکار خانم فایزیه میرزایی

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

75

به زودی

121

سرکار خانم فرشته سجده

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

142

به زودی

122

سرکار خانم نفیسه اسدی

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

223

به زودی

123

جناب آقای محمد شهرستانی

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

347

به زودی

124

جانب آقای ناصر فتحی نیا

مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

358

به زودی

125

سرکار خانم مریم بهرامی

مهندسی کامپیوتر – IT

6

به زودی

126

سرکار خانم خدیجه رستمی

مهندسی کامپیوتر – IT

9

به زودی

127

سرکار خانم نگار کاظمی سرشت

مهندسی کامپیوتر – IT

12

به زودی

128

جناب آقای رضا مقدس

مهندسی کامپیوتر – IT

30

به زودی

129

سرکار خانم فریبا اختری

مهندسی کامپیوتر – IT

31

به زودی

130

سرکار خانم عطیه کوزه کنانی

مهندسی کامپیوتر – IT

143

به زودی

131

سرکار خانم لیدا پگرگ

مهندسی کامپیوتر – IT

338

به زودی

132

جناب آقای مهدی جعفری

مهندسی برق

34

به زودی

133

سرکار خانم مریم بدر خواهان

مهندسی عمران

10

به زودی

134

جناب آقای امین خلیل نژاد

مهندسی مکانیک

8

به زودی

135

سرکار خانم نفیسه محمد جعفری

زبان و ادبیات فارسی

9

به زودی

136

جناب آقای حمید آذر طوسی

زیست شناسی

18

به زودی

137

سرکار خانم فاطمه شکری

زیست شناسی

24

به زودی

138

سرکار خانم معصومه هدایتی

علوم اجتماعی – برنامه ریزی اجتماعی

22

به زودی


توجه1 : همکاران ما هنوز کارنامه یا اطلاعات بسیاری از پذیرفته شدگان مرکز دانشپذیر را در اختیار ندارند. لذا طی ساعات آینده این صفحه با کارنامه‌ها و اطلاعات جدید به روز رسانی خواهد شد.


نوشته شده در تاريخ شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
زیاری خبر داد:
 
افزایش 2 برابری تعداد استادیاران دانشگاه پیام‌نور تا پایان برنامه پنجم توسعه

رئیس دانشگاه پیام‌نور از افزایش 2 برابری تعداد استادیاران این دانشگاه تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش

تاریخ ثبت نام ورودی های جدید کارشناسی ارشد پیام نور تغییر یافت...

تهران - رییس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از تغییر تاریخ ثبت نام ورودی های جدید سال 1390 کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد و گفت: ثبت نام ورودی های جدید کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور که قرار بود در شهریور ماه .....ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
ورودی های جدید دانشگاه پیام نور از اول مهرماه ثبت نام می شوند...

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد : ثبت‌نام ورودی‌های جدید دانشگاه پیام نور به جای شهریور در مهر‌ماه صورت می‌گیرد.
 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش

اسامی ممتازان کارشناسی پیام نور روز دوشنبه اعلام می شود....

اسامی پذیرفته شدگان برتر کارشناسی دانشگاه پیام نور روز دوشنبه در پایگاه اینترنتی این دانشگاه اعلام می شود.

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
رتبه وبومتریک دانشگاه پیام نور در میان دانشگاههای دنیا ارتقا یافت.....


دبیر هیئت ارتقای سطح کیفی دانشگاه پیام نور گفت: بر اساس آخرین ارزیابی موسسه متصدی بررسی رنکینگ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهان در ماه جولای 2011، رتبه این دانشگاه براساس رنکینگ وبومتریک(شاخص حضور در وب) در میان 12 هزار رتبه تعیین شده، افزایش یافت.

رضا حاجی حسینی با اعلام این خبر اضافه کرد: ..ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
دانشگاه پیام نور محمدشهر در حالی تنها 35 دانشجو را برای تحصیل پذیرش کرده است که اعضای هیئت موسس این دانشگاه طی سه سال گذشته بالغ بر یک و نیم میلیارد ریال برای راه اندازی آن هزینه کرده اند.

سخنگوی شورای اسلامی محمدشهر با انتقاد از سرگردانی این واحد میان استانهای تهران و البرز و کم توجهی به آن اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ذیربط توجهی را که باید نداشته اند و کوتاهی و کم توجهی آنان در عمل به وظایف، دانشگاه پیام نور محمدشهر را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

ابراهیم کردلو با بیان اینکه «پس از گذشت سه سال و اندی از عمر دانشگاه پیام نور محمدشهر هنوز نام این واحد دانشگاهی در دفترچه کنور سراسری ثبت نشده است» تصریح کرد: اکثریت سی و پنج نفری که امروز در دانشگاه پیام نور محمدشهر مشغول تحصیل هستند، غیر بومی هستند حال آنکه اولویت هیئت موسس برای پذیرش دانشجو، جوانان بومی منطقه است.

وی گفت: در حالیکه هیئت موسس مدت سه سال به تعهد خود در قبال این دانشگاه عمل کرده است، مسئولان دانشگاه پیام نور به وظایف قانونی خود تمکین نمی کند و این بی توجهی دانشگاه پیام نور واحد محمدشهر را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

این مسئول شهری، پذیرش صرفا 35 دانشجو را مصداق کم کاری دانست و بیان کرد: مجموعه شورای اسلامی و شهرداری محمدشهر ظرف سه سال گذشته بالغ بریک و نیم میلیارد ریال برای تامین ساختمان و تجهیزات، ادوات اداری و خودرو این واحد دانشگاهی هزینه کرده است و امروز که سخن از انحلال آن به میان می آید، شاهد اتلاف این رقم هستیم که منافی آموزه های اسلامی و شرعی است.

انتظار داریم مدیریت دانشگاه پیام نور به وظایف قانونی خود تمکین کند و چاره اندیشی لازم را برای فعال سازی این واحد داشته باشد، توقع داریم نام دانشگاه پیام نور واحد محمدشهر در دفترچه کنکور سراسری درج شود تا متقاضیان تحصیل در آن، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

نائب رئیس شورای اسلامی محمدشهر به برگزاری جلسه ای در همین خصوص اشاره کرد و بیان داشت: در نشستی با حضور امام جمعه محمدشهر، بخشدار مرکزی کرج و سرپرست دانشگاه پیام نور واحد محمدشهر و ... مشکلات و مسایل مربوط به این واحد دانشگاهی مطرح شد که امیدواریم در رفع موانع کار ساز باشد.

تحصیل 35 نفر در دانشگاه پیام نور واحد محمدشهر در حالی است که بالغ بر هزاران نفر در دانشگاههای پیام نور استان مشغول تحصیل هستند و کمترین رقم مربوط به واحد محمدشهر می شود که 35 نفر است و با این حساب باید گفت، مدیریت شهری محمدشهر برای تحصیل هر نفر بالغ  50 میلیون ریال هزینه کرده است که معادل تحصیل در دانشگاه آزاد است!ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
 


محمد هادی امین ناجی رئیس مرکز آموزن دانشگاه پیام نور: در دانشگاه پیام نور ابتدا ثبت نام ورودی های قبل که در روزهای 21 تا 27 شهریور ماه اعلام شده است، انجام می‌شود.

امین ناجی اظهار داشت: پس از اتمام ورودی های جدید کارشناسی ارشد دانشگاه می‌توانند از یکم تا پنجم مهر ماه روند ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام و پیگیری نمایند.

وی با بیان اینکه پذیرفته شدگان این دانشگاه بعد از ورود به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور، از چگونگی روند ثبت نام مطلع می‌شوند خاطر نشان کرد: دانشگاه برای این افراد رمز عبور و شناسه کاربری صادر می‌کنند که از طریق این مِی‌توانند در سایت گلستان پیام نور نسبت به سایر مراحل ثبت نام اقدام کنند.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش

سوالات متداول

*منظور از ورود به دانشگاه بدون کنکور چیست؟

منظور این است­ که ­اولا دانشگاه پیام نور ، دانشگاه سراسری میباشد وسپس این مطلب­ که­ دانشگاه پیام نور از دو طریق دانشجو

می پذیرد:

کنکور سراسری

دوره های بدون کنکور یا فراگیر پیام نور

*آیا مدارک دانشگاه پیام نور ،مدرک معادل می باشد؟

خیر،بر خلاف تصوری که گاها وجود دارد،مدرک دانشگاه پیام نور،مدرک رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و به هیچ عنوان در حک و قیاس با مدرک معادل نمی باشد.

*ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور در هر ترم به چه شکل است؟

طرح بدون کنکور فراگیر، غیر رقابتی است و هر دانشپذیر که بتواند در آزمون ترم اول ،شرایط تغییر و ضصعیت به دانشجویی را در رشته مورد نظر خود داشته باشد ،صحلاحیت ادامه تحصیل در آن رشته را دارد اما در کنکور ،رقابت و محدودیت ظرفیت ، مانع از انتخاب رشته و شهر مورد علاقه می شود.

*امکان ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور به چه صورت می باشد؟

هر دانشجو پس از اخذ مدرک کارشناسی می تواند تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ph.D ) هر یک از دانشگاه های دولتی ،آزاد و یا از طریق سیستم بدون کنکور فراگیر شرکت کند و ادامه تحصیل دهد.

*آیا مدارک دانشگاه پیام نور معتبر است؟

در حال حاضر پیام نور هنوز نزد بسیاری از مردم ایران شناخته شده نیست.در حالی که اگر عده کثیر داوطلبان کنکور(دولتی یا آزاد) از اعتبار و جایگاه این دانشگاه اطلاع داشتند ، به طور حتم ترجیح می دادند در دانشگاه پیام نور تحصیل نمایند.تحصیل و کسب علم در دانشگاه پیام نور که مبتنی بر نظام آموزش از راه دور است ، در حال حاضر پرطرفدار ترین سیستم آموزشی کشورهای جهان است . اگر از اعتبار مدرک دانشگاه پیام نور اطلاع ندارید،لازم است که بدانید ، مدرک دانشگاه پیام نور همچون مدارک دانشگاه های سراسری دولتی توسط معتبر ترین مرجع رسمی آموزش کشور یعنی همان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می گردد. پس کاملا واضح است که از لحاظ اعتباری ، مدارک دانشگاه پیام نور مسلما جزو معتبر ترین مدرک سیستم آموزش عالی کشور ایران می باشد که این اعتبار در نوع پذیرش دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در سایر دانشگاه ها و مراجع آموزش جهان کاملا مشخص و مایه افتخار آفرینی ما ایرانیان است.

*مرتبه علمی دانشگاه پیام نور در مقابل سایر دانشگاه های کشور چگونه است ؟

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی کشور ، چهارمین دانشگاه دنیا است که نظام آموزشی آن مبتنی بر آموزش باز از راه دور است که برای اولین بار در کشور هایی چون استرالیا و برخی کشورهای اروپایی ابداع گردید. دانشگاه پیام نور که بر خلاف بسیاری از تصورات جزء شش دانشگاه کارآمد و با کیفیت طبقه بندی شده است،با توجه به افزایش روز افزون داوطلبان ورود به دانشگاه ، فضای رقابتی شدید حاکم بر کنکور ، ظرفیت محدود پذیرش دانشجو و نیاز مبرم جامعه به دانش آموختگان ، برای اولین بار طرح پذیرش دانشجو بدون کنکور را بر اساس روش های نوین آموزش از راه دور ، پایه ریزی نمود . در این سیستم داوطلبان با توجه به علاقه خود‌،می توانند هر رشته ای از رشته های معرفی شده را انتخاب نموده و در صورت دارا بودن ظرایط ورود به دوره های فراگیر در موعد مقرر در ایم دوره ها ثبت نام نمایندو بدین ترتیب می توانند با صرف مدت زمانی کوتاه و با حداقل هزینه ، بدون گذر از فیلتر نه چندان سهل کنکور ، پس از گذراندن دوره دانشپذیری و احراز شرایط پذیرش ، وارد دانشگاه شده و در مقاطع بالاتر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور ، ادامه تحصیل دهند. این دانشگاه در سال 1368 تاسیس گردیده و در سال 1372 سیستم فراگیر خود را در مقطع کارشناسی فعال ساخت ، در سال 79-1378 اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و در پی آن (ph.D) در دوره های فراگیر نموده است.

*آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور از معافیت تحصیلی برخوردارند؟

بله،پس از ترم دانشپذیری برای تمامی دانشجویان ترم دوم از طرف دانشگاه پیام نور معافیت تحصیلی صادر می گردد.

*آیا دروسی که در ترم اول دوره دانشپذیری ارائه می شود تنها جنبه آمادگی یا پیش زمینه دارند؟

خیر، دروسی را که در ترم اول می گذرانید جزو دروس دانشگاهیتان بوده و جزو تعداد واحد هایی محسوب می شود که می بایست در مقطع کارشناسی و یا ارشد بگذرانید . به عنوان مثال اگر دانشپذیر در ترم دانشپذیری خود 16 واحد درسی را قبول شود، ای 16 واحد از مجموع تعداد واحدهایی که وی می بایست در طول مدت تحصیل خود در دانشگاه به عنوان دانشجو بگذراند ، کسر می شود.

*آیا محدودیتی جهت انتخاب رشته تحصیلی با توجه به رشته و نوع مدرک تحصیلی مقطع قبل وجود دارد ؟

خیر، داوطلب می تواند بدون توجه به رشته تحصیلی مقطع خود ، هر رشته ای را که به آن علاقه مند است انتخاب نماید.

*آیا مطالعه صرف کتاب های درسی (منابع اصلی) نیاز دانشپذیران را در راستای قبولی در آزمون نهایی تامین می کند؟

آنچه مسلم است ، با توجه به فرصت کوتاه مطالعه کتاب های درسی تا زمان برگزاری آزمون نهایی ، همچنین حجم فراوان و پیچیدگی محتوای کتاب های درسی ترم دانشپذیری ، مطالعه صرف کتاب ها به هیچ عنوان نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشپذیران گرامی باشد. به طور مثال اگر ساده ترین درس دوره های فراگیر را ادبیات فارسی فرض کنیم، آنچه در این کتاب است ، تنها در بر گیرنده متون ادبی و اشعار می باشد ، جهت مطالعه و موفقیت در فهم مطلب این کتاب به طور قطع نیاز به منبعی کامل و قوی برای تجزیه و تحلیل کتاب می باشد.

*آیا تضمینی برای قبولی در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور وجود دارد ؟

واژه تضمین ، روش تبلیغاتی منسوخ و فریبنده موسسات ضعیف آموزشی می باشد که جز این راهکاری جهت جذب داوطلبین ندارند!

همچنین توجه کنید ، اخیرا به کاربردن واژه تضمین جهت قبولی ، از سوی سازمانها و نهاد های آموزشی ، غیر قانونی اعلام شده است.

تضمین مراکز آموزشی فراگیر، سیستم آموزشی منظبط و منحصر به فرد آن و اساتید نخبه آن همگی جزو افتخارات علمی کشور ایران هستند و آمار قبولی فوق العاده موسسه به صورت مستمر در طول سالیان متمادی می باشد.

*آیا فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور جهت استخدام در مراکز دولتی و غیر دولتی پذیرفته می شود؟

بله، تمامی موانع استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه بنا به مصوبه های اخیر دولت ، اعلام حمایت نمایندگان مجلس و رای دیوان عدالت اداری،کاملا برطرف شده و علاوه بر آن با توجه به حذف عنوان فراگیر از مدرک فارغ التحصیلان ، مدارک این دانشگاه جهت استخدام در تمامی سازمانهای دولتی و غیر دولتی قابل قبول می باشد.
در همین رابطه بخوانید : (عنوان فراگیر از مدارک دانشگاه پیام نور حذف شد. خبرگزاری فارس 87/9/13)

* آیا دانشگاه پیام نور، یک دانشگاه دولتی است؟ بلی

*آیا دانشگاه پیام نور، به دانشجویان خوابگاه می‌دهد؟ خیر

* آیا حضور در کلاسهای درسی، الزامی است؟

خیر، به جز دروس عملی و آزمایشگاهی، ضمناً دانشجویان از 6 نمره فعالیت کلاسی بهره‌مند خواهند شد.

*کلاس‌های دانشگاه پیام نور،در چه روزهایی تشکیل می‌شود؟

تلاش بر آن است که در روزهای آخر هفته، مخصوصاً پنجشنبه و جمعه تشکیل شود ولی ممکن است در اواسط هفته نیز تشکیل گردد.

* آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می‌توانند از وام دانشجویی استفاده نمایند؟ بلی، همانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، می توانند از وام تحصیلی بهره‌مند شوند.

* آیا دانشگاه پیام نور، دانشجوی اخراجی نیز دارد؟ خیر، فقط دانشجوی مشروطی دارد.

* برای تحصیل در دانشگاه پیام نور، چند سال وقت لازم است؟حداقل 4 سال و حداکثر 10 سال

* آیا تغییر رشته در پیام نور، میسر است؟بلی، تغییر رشته در دانشگاه پیام نور، با شرایط آسان‌تری نسبت به سایر دانشگاه‌ها، انجام می‌پذیرد.

* آیا در دانشگاه پیام نور، کلاس تشکیل می‌شود؟ بلی، و تلاش می‌شود تعداد کلاس‌ها، افزوده شود.

* آیا حضور در کلاس‌ها، اجباری است؟ خیر

* آیا دانشگاه پیام نور، در تمامی گروه‌های آموزشی، دانشجو می‌پذیرد؟ خیر، در حال حاضر در رشته‌های علوم پزشکی، دانشجو ندارد.

* آیا تحصیل در دانشگاه پیام نور، رایگان است؟ خیر، ولی شهریه دریافتی در مقطع لیسانس، بسیار ناچیز است.

آیا کسانی که در سایر دانشگاه‌ها، مدرک کاردانی گرفته‌اند، ادامه تحصیل آنها در پیام نور، به چه شکل است؟

دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه با ارائه ریزنمرات، تقاضای تطبیق واحد می‌کنند. واحدهای گذرانده شده، قابل بررسی و تطبیق است.

* آیا در دانشگاه پیام نور، شرایط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟ بلی

* آیا در دانشگاه پیام نور، ساعات کلاس‌ها جوابگوی مشکلات و رفع اشکال دانشجویان است؟

بلی، به علت این که تمامی کتاب‌ها به صورت خودآموز بوده و اصول تکنولوژی آموزشی در آنها رعایت شده است، دانشجو بدون نیاز به استاد می‌تواند آنها را مطالعه نماید.

* آیا در دانشگاه پیام نور، مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، در تمامی رشته‌ها دایر است؟

در حال حاضر در تمامی رشته ها دایر نمی باشد .

* آیا سلف سرویس، و وسیله ایاب و ذهاب در دانشگاه موجود است؟ در بیشتر مراکز، سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب، مهیا است.

* آیا می‌توان با دیپلم نظام قدیم نیز در دوره‌های فراگیر شرکت نمود؟ بلی

* آیا می‌توان بدون گذراندن پیش دانشگاهی، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام کرد؟ بلی,با شرایط خاص.

* آیا دانشگاه پیام نور، از طریق برون مرزی نیز دانشجو می پذیرد؟ بلی، توسط مرکز بین المللی

* آیا دانشجویان فعلی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور، (دولتی ، غیردولتی) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری، برای ورود به دانشگاه یا دوره‌های فراگیر شرکت کنند؟ بلی

*آیا در دانشگاه پیام نور، تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی امکان‌پذیر است؟بلی

* آیا می‌توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصیل نمود؟ بلی

* آیا معدل دیپلم در قبولی دانشگاه، ملاک است؟ بلی

* آیا برنامه‌های درسی و سرفصل دروس، مطابق با سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؟ بلی

*آیا در صورتی که دانشجویی نتواند ادامه تحصیل دهد، مدرکی دال بر گذراندن تعداد واحدهای گذرانده شده و یا مدرک کاردانی داده می‌شود؟ بلی

* حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کارشناسی چند سال است؟ 4 تا 6 سال

* حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد چند سال است؟ 5/3 سال

* حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های دکتری چند سال است؟ 4 تا 6 سال

* با توجه به جدول مراکز و واحدهای دانشگاه، در صورتی که مرکز یا واحد انتخابی ستاره‌دار باشد و احیاناً امکان ارائه آموزش را نداشته باشد، تکلیف دانشجو چیست؟

طبق مقررات مربوط، دانشجو برای ادامه تحصیل، به نزدیکترین مرکز یا واحد آموزشی معرفی می‌شود.

* فرق واحد با مرکز چیست؟ از نظر نوع آموزش و عملکرد تفاوتی ندارند. اطلاق عناوین مرکز یا واحد، بر اساس ساختار اداری دانشگاه است.

* در صورتی که در جدول مربوط به شهرهای تحت پوشش، نام منطقه‌ای یا شهری قید نشده باشد، ولی نزدیک به مرکز یا واحد دانشگاه باشد، آیا می‌تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مرکز یا واحد محسوب شود؟

منظور از شهرستان‌های تحت پوشش، کلیه مناطقی است که در فاصله تقریبی 120 تا 160 کیلومتری هر مرکز یا واحد قرار دارند. در جدول فوق نیز فقط نام شهرستان‌ها و نقاط شهری مرکز یا واحد مربوط، نوشته شده است. شرکت داوطلبان از مناطق همجوار، بلامانع است. بدیهی است دانشگاه به دلیل بومی پذیری فاقد هر گونه امکانات خوابگاهی و اقامتی می‌باشد.

* آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در دانشگاه پیام نور، چگونه تشکیل می‌شوند؟

در حال حاضر نه تنها در غالب مراکز و واحدهای دانشگاه، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی وجود دارد، بلکه برخی از مراکز و واحدهای دانشگاه، مجهز به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های پیشرفته‌ای نیز می‌باشند. برخی از کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهی نیز در آزمایشگاه‌های استانی تشکیل می‌شود. رشته‌های علوم پایه و مهندسی در دانشگاه از سطح فناوری آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مناسب برخوردارند.

* دانشجویانی که از طریق دوره‌های فراگیر وارد می‌شوند، با دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری پذیرش می‌شوند، چه تفاوتی دارند؟

هر دو گروه برای ورود به دانشگاه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش می‌شوند و از معافیت نظام وظیفه، برخوردارند. برنامه‌های درسی هر دو گروه مشابه بوده، لیکن پذیرفته‌شدگان فراگیر، یک نیمسال تحصیلی جلوتر بوده و واحدهای نیمسال اول تحصیلی را در دوره دانشپذیری گذرانده و در امتحانات ورودی نمره لازم را کسب نموده‌اند. اعتبار مدارک فارغ التحصیلان هر دو گروه، برای ادامه تحصیل و اشتغال یکسان است.

* چگونه می‌توان با امکانات مراکز و واحدهای دانشگاه، آشنا شد؟ داوطلبان جهت آشنایی بیشتر با دانشگاه می توانند به سایت دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir مراجعه نمایند

* واحدهای دولتی تحت نظارت چیست؟ دانشگاه برای توسعه ظرفیت و پذیرش دانشجو در تعدادی از رشته های پر متقاضی، در بسیاری از مراکز استان‌های پر جمعیت، علاوه بر ارائه آن رشته در مرکز یا واحد خود، با استفاده از امکانات سایر دانشگاه ها و موسسات دولتی نسبت به ارائه آن رشته اقدام کرده است. آموزش در این واحدها، تفاوتی با آموزش در دیگر مراکز و واحدهای دانشگاه ندارد.

*- آزمونهای پایان نیمسال دانشگاه، چگونه برگزار می‌شود؟ برای کلیه دانشجویانی که در یک ماده درسی ثبت نام نموده‌اند، در هر یک از 457 مرکز یا واحد دانشگاه، در یک زمان آزمون سراسری برگزار می‌شود. تصحیح اوراق در اغلب موارد بصورت کامپیوتری انجام گرفته و نتایج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و کلید سؤالات اعلام می‌شود.

* سؤالات آزمونهای پایان نیمسال تحصیلی دانشگاه، چگونه است؟ تستی، تشریحی و تستی – تشریحی.

*آیا تحصیل در دانشگاه پیام نور، سخت است؟ دانشگاه پیام نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهای لازم را به منظور آموزش دانشجویان توانمند، در نظر گیرد. سوالات آزمونها غالباً از استانداردهای لازم برخوردار است. ضوابط جدید پیش‌بینی شده نیز این امکان را فراهم آورده، که ضمن حفظ کیفیت آموزشی، فرآیند تحصیل تا فارغ التحصیلی دانشجویان، تسهیل شود.

*دانشگاه در ارائه آموزش، از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کند؟ کلاس‌های درس نیمه حضوری با استفاده از بالاترین تکنولوژی‌های آموزشی، از جمله نمایشگر پاورپوینت، ویدئو پرژکتور، DVD Player، CD های چند رسانه‌ای و الکترونیکی، کلاس‌های رفع اشکال فردی، کتاب‌های خودآموز، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، کلاس‌های آموزش الکترونیکی و شیوه آموزش خودخوان، ارائه می‌شود

* رشته تربیت بدنی در دانشگاه، چگونه اجرا می‌شود؟

همانند سایر دانشگاه‌ها و با استفاده از سالن‌های ورزشی که متعلق به دانشگاه و یا بصورت اجاره‌ای در اختیار دانشگاه است.

 

شرح وضعیت نظام وظیفه

1

کارت پایان خدمت.

2

کارت معافیت: - دائم (عفورهبری، کفالت یاپزشکی و...)

- موقت معتبر (ارائه ی کارت دائم در هنگام ثبت نام- تشکیل پرونده دانشجویی- الزامی است)

3

متولدین سالهای 1354 وقبل از آن با ارائه کارت معافیت عفو رهبری.

4

پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی وحکم استخدامی از یگان مربوطه.

5

متعهدین به خدمت در وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی با ارائه گواهی اشتغال مبنی برتعهد خدمت ومعافیت پس از انجام تعهد.

6

مشمولان دیپلمه اعزامی شاغل به خدمت در نیروهای نظامی وانتظامی فاقد غیبت قبل از اعزام با ارائه گواهی اشتغال

به خدمت.

تذکر: اینگونه داوطلبان پس از قبولی در آزمون دانشپذیری، در صورت داشتن غیبت قبل از اعزام ویا سپری شدن بیش از اعزام ویا سپری شدن بیش از یک سال از خدمت وظیفه ی آنان در زمان تبدیل وضعیت به دانشجویی، ترخیص نخواهند شد وادمه تحصیل آنان برابر ضوابط دانشگاه فقط در صورت هماهنگی وموافقت یگان محل خدمت آنان، به صورت تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی امکان پذیر است.

7

دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت (متولدین نیمه دوم 1368 که به صورت حضوری مدرک پیش دانشگاهی اخذ نموده اند).

تذکر: این داوطلبان (در دوره دانشپذیری) موظفند در موعد مقرر توسط ناجا، به خدمت وظیفه عمومی اعزام ودر صورت قبولی در آزمون دانشپذیری (هنگام تبدیل وضعیت به دانشجویی) به شرط نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت، تقاضای ترخیص وصدور معافیت تحصیلی نمایند.

8

دارندگان معافیت تحصیلی درسایر دانشگاهها وهمچنین حوزه های علمیه معتبر (درصورت تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم)

تذکر: این داوطلبان که مشغول تحصیل بوده وقصد ادامه تحصیل دریک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند پس از قبولی درآزمون با ارائه تصویری از همان معافیت تحصیلی وگواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه اولیه در هر نیمسال تحصیلی می توانند ادامه تحصیل دهند.

تبصره: بدیهی است هر موقع دانشگاهها وحوزه های علمیه، معافیت تحصیلی دانشجو وطلبه ای را خاتمه یافته اعلام نمایند، مشمول دیگر نمی تواند باعنوان دانشجو، از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده نماید لذا برابر مقررات بایستی مطابق با اعلام وضعیت دانشگاه اولیه خود را به سازمان وظیفه ی عمومی معرفی وبه خدمت وظیفه اعزام شده ودر صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت ادامه تحصیل دهد.

9

متولدین سال 1369 وبعد از آن (دانش آموختگان ودانش آموز سال آخر دوره متوسطه روزانه وشبانه نظام قدیم متوسطه وهمچنین نظام جدید دوره پیش دانشگاهی).

تذکر این داوطلبان (در طول مدت دوره ی دانشپذیری) در تاریخی که توسط ناجا اعلام می گردد، باید مبادرت به اخذ دفترچه و پس از اخذ آن نسبت به اعزام خود درموعد مقرر اقدام نمایند وپس از قبولی قطعی درآزمون، در صورت داشتن شرایط تقاضای ترخیص ومعافیت تحصیلی نمایند.

10

دانش آموختگان دوره کاردانی (فوق دیپلم) شاغل به خدمت در نیروهای نظامی وانتظامی با ارائه ی گواهی اشتغال به خدمت وتصویر برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات صادره به ناجا.

تذکر: اینگونه داوطلبان تا شروع نیمسال تحصیلی دانشجویی (حداکثر تا 31/6/89) باید خدمت دوره ی ضرورت آنان به پایان رسیده باشد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۸ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

 

فنی و مهندسی

مدیریت فناوری اطلاعات-مهندسی شیمی(بیوتکنولوژی)-مهندسی صنایع-مهندسی صنایع(مدیریت سیستم وبهره وری)-مهندسی صنایع (مهندسی سیستمهای اقتصادی اجمتماعی)-مهندسی عمران (راهوترابری-سازه های هیدرولیکی)-مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)-مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات - اقتصاد کشاورزی کشاورزی-بیوتکنونولوژی-زراعت)
علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث -الهیات معارف اسلامی-فقه ومبانی حقوق اسلامی -آموزش زبان انگلیسی-آموزش محیط زیست-اخلاق (گرایش اخلاق اسلامی )-اخلاق-(گرایشفلسفه اخلاقی)-تاریخ ایران اسلامی-تاریخ تشیع تاریخ وفلسفهآموزش و پرورش(گرایش تعلیم وتربیت)-تربیت بدنی وعلوم ورزشی-تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش مدیریت ورزشی)جامعه شناسی-جغرافیاوبرنامهریزیروستایی-جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-جغرافیای طبیعی(گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)-حسابداری-حقوق بین الملل-حقوق جزاوجرم شناسی-حقوق خصوصی-روانشناسی عمومی-زبان وادبیات عربی-زبان وادبیات عربی(گرایش ادبیات عربی) - زبان وادبیات فارسی-زبان شناسی همگانی-علوم اقتصادی-علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)-علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)علوم سیاسی-علوم کتابداریواطلاع رسانی-فلسفه وکلام اسلامی-مدیریت اجرایی-مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)-مدیریت بازرگانی(گرایش بازرگانی بین الملل)-مدیریت بازرگانی(گرایش روش ها)-مدیریت دولتی (گرایشمدیریت سیستمهای اطلاعاتی)-مدیریت دولتی(گرایش مدیریت مالی دولتی ) مدیریت رسانه نهجالبلاغه(گرایش اصول دینو معارف ادبی)-مدیریت MBA -هنر)گرایش ژوهش هنر و مهندس معماری)

 

علوم پایه

آمار ریاضی-ریاضی کاربردی(آنالیزعددی-گرایش تحقیقدر عملیات)-ریاضی محض)آنالیز-جبر-هندسه)-زمین شناسی (چینه شناسیو فسیل شناسی)-زیست شناسی(علوم گیاهی-بیوشیمی-علوم جانوری)-شیمی(آلی-تجزیه-فیزیک-مدنی)-فیتوشیمی-فیزیک(زمینه اتمی و مولکولی-زمینه فیزیک بنیادی-زمینه حالت جامد-زمینه گرانش وفیزیک نجومی-زمینه هسته ای)


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۸ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی

 

 

 

فنی و مهندسی

 

علوم کامپیوترـمهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر سخت افزار- مهندسی آب و خاک- مهندسی علوم کشاورزی (اقتصاد کشاورزی-علوم دامی-ترویج وآموزش کشاورزی-علوم صنایع غذایی) مهندسی طبیعی(محیط زیست) - مهندسی صنایع ـ مهندسی مدیریت اجرایی -مهندسی مدیریت پروژه-مهندسی برق (قدرت -کنترل-مخابرات-الکترونیک)مهندسی پزشکی (بیوالکتریک-بالینی-بیومتریال-گرایش بیومکانیک)-مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر-تکنولوژی علوم رنگ)-مهندسی راه آهن(بهره برداری-جریه-خط وسازه های ریلی)-مهندسی شیمی-مهندسی نفت(صنایع نفت)مهندسی عمران(نقشه برداری)- مهندسی متالوژی صنعتی-مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو-مهندسی نفت(صنایع گاز-طراحی فرایندهای صنایع نفت)-مهندسی هواوفضا-مهندسی رباتیک-مهندسی شهر سازی

 

 

      

علوم انسانی

 

 

حسابداری-مدیریت(بازرگانی-جهانگردی-دولتی-صنعتی)علوم اقتصادی(اقتصاد نظری)-الهیات و معارف اسلامی تاریخ-تربیت بدنی-حقوق-روان شناسی-علومتربیتی-مشاورهوراهنمایی-زبان و ادبیات عرب-زبان و ادبیات فارسی-علوم اجتماعی-علوم جغرافیا-علوم سیاسی - کتابداری

 

علوم پایه

 

آمار-ریاضی-شیمی-علوم زمین-زیست شناسی - فیزیک
هنر

نقاشی - طراحی پارچه-عکاسی-ارتباط تصویری-صنایع دستی-نگارگری-صنایع فلز-صنایع چوب-شیشه-سفال-منبتومعرق-نساجی صنعتی

زبان های خارجی

زبان وادبیات انگلیسی-مترجمی زبان انگلیسی


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۸ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش

تاریخچه

 

مقدمه:دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور وا بردانشگاه دولتی جهان اسلام ، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام بهپذیرش گسترده دانشجو و دانشپذیر نموده است.نظام آموزشی این دانشگاه مبتنی بر آموزش باز (open university)، با هدف دوری از شیوه استاد محوری است. آموزش باز نوعی نگرش تازه به نظام آموزشی است که مطابق نیازهای یادگیردنده طراحی شده و سعی می کند موانع را از سر راه آموزش و یادگیری بردارد .در کل هدف تاسیس این دانشگاه ، در دسترس قرار دادن علوم ...ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۸ شهریور۱۳۹۰ توسط گروه آموزش
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • عیسی زاده
  • بک لینک
  •